Ontdek Grave

Grave, een eeuwenoude vestingstad, prachtig gelegen aan de Maas. De monumentale binnenstad nodigt u van harte uit om te winkelen, rond te kijken, en natuurlijk te genieten van de vele terrassen die de stad rijk is. Ondanks vele belegeringen door de eeuwen heen heeft Grave een mooi en autenthiek centrum weten te behouden dat vol staat met fraai gerestaureerde panden, veelal rijksmonumenten. Het hele jaar door zijn er allerlei activiteiten te beleven, en voor de inwendige mens staat de spreekwoordelijke Brabantse gastvrijheid garant. Beleefgrave!

Kerkje Velp

Muziekuitvoeringen & Tentoonstellingen

Pastoor Loefsweg 1
5363 VE  Velp (NB) 
Website:  www.kunstinhetkerkje.nl
Facebookpagina: Kunst-in-het-Kerkje 
Mailadres: info@kunstinhetkerkje.nl't Kerkje in Velp heeft zijn oorsprong in de 12e eeuw. Op de plaats van het huidige kerkje stond toen een eenvoudig Romaans zaalkerkje. De grootte ongeveer gelijk aan het huidige hoofdschip. Dit zaalkerkje was opgetrokken in tufsteen met vier kleine rondboogvensters in de zijwanden. In de 13e eeuw bouwde men aan dit kerkje een bakstenen toren, zonder steunberen en even breed als het kerkschip. Later werd het koorgedeelte verbreed tot de breedte van het kerkschip, eindigend in een driesluiting van gotische spitsboogvensters. Ook het dak werd verhoogd waardoor het boven het kerkschip uitsteekt. In de vijftiende/zestiende eeuw verhoogde men het kerkschip tot de hoogte van het priesterkoor. In de zuidmuur werd de toegang gedicht en een nieuwe, nu spitsbogige ingang gemaakt in de westmuur van de toren. Of de lege noorderzijbeuk uit deze periode stamt is niet duidelijk.

In 1674 vond een belegering van het nabijgelegen Grave plaats. In het krijgsgewoel werden de torenspits en het dak door brand verwoest. Herstel volgde en in 1675 wordt er een kerkklok in aangebracht. Mogelijk stamt de noorderzijbeuk ook uit deze periode. In de zijbeuk worden gewelven aangebracht, het open dak in het kerkschip wordt voorzien van een vloer en de torendeur wordt vernieuwd. In 1755 wordt een nieuw orgel in gebruik genomen.

Het inmiddels eeuwenoude kerkje raakt in 1937 als parochiekerk buiten gebruik. Sinds de inkwartiering van geallieerde miliatairen tijdens de Tweede Wereldoorlog raakt het ernstig in verval. In 1963 volgt restauratie. Nog een korte periode doet het kerkje dienst als zodanig. Nadat het echter opnieuw leeg komt te staan geeft de gemeente het in 1970 gebruik aan de Stichting Kunst in 't Kerkje. Sinds die tijd heeft 't Kerkje een zekere naam opgebouwd als een sfeervolle ruimte voor kunstexposities. Ook worden er op gezette tijden - mede dankzij de goede akoestiek - muziekuitvoeringen gegeven.

(Bron: Website Gemeente Grave) 

 

  • Kerkje Velp 1
  • Kerkje Velp 2
  • Kerkje Velp 3